Onderzoek en ontwikkeling

Mediant werkt met verschillende cursussen die men via internet kan volgen. Er zijn een aantal algemene cursussen voor iemand met een psychiatrische kwetsbaarheid en cursussen specifiek voor eetstoornissen. Samen met de behandelaar van BalanZ wordt overlegd of er een cursus ingezet kan worden wanneer een van beide partijen hier meerwaarde in ziet.

ROM

Zowel voor, tijdens, als na de behandelingsperiode, wordt de voortgang gemeten aan de hand van een ROM-test (Routine Outcome Monitoring). Tijdens deze test op de computer wordt aan de cliënt gevraagd naar psychische klachten, het welbevinden, omgang met gebeurtenissen (coping), de lichaamsbeleving en eigenwaarde. Aan de hand van deze test kunnen wij de voortgang en het effect meten van de behandeling.In sommige gevallen is het advies om aanvullend onderzoek te laten verrichten. Dit kan het geval zijn wanneer klachten erg ingewikkeld zijn of op meerdere wijzen verklaarbaar zijn. Hierbij kunt u denken aan sociale contacten, thuissituatie en lichamelijke gezondheid.

Binge Eating Disorder

In 2013 deed Chris van den Brink, voormalig programmamanager van BalanZ, wetenschappelijk onderzoek naar de lichaamsbeleving van mensen met een overeetstoornis (BED) en overgewicht. Binge eating disorder (BED) is een relatief nieuwe eetstoornis, die terug te vinden zal zijn in de nieuwe DSM-V. BED, in combinatie met overgewicht, zorgt voor een verhoging van gevoeligheid voor psychische klachten die veel aandacht vragen in behandeling naast lichamelijk herstel. In dit onderzoek werd de lichaamsbeleving van patiënten met BED en obesitas gemeten en vergeleken met die van patiënten met anorexia nervosa en boulimia nervosa. Het zelfbeeld van patiënten met BED en obesitas blijkt zeer negatief. De scores laten zien dat de beleving van het lichaam de negatieve beleving van anorexia en boulimia nervosa zelfs overtreft. De negatieve beleving van het lichaam is groot. Het gebrek aan vertrouwen in het lichaam is groot. Het algemene ongenoegen over het lichaam is groot. Alle drie de factoritems zijn met overtuiging hoger gescoord dan bij anorexia en boulimia nervosa. Op gedragsniveau resulteert dit onder andere in vermijding van het lichaam en sterke verlangens anders te zijn dan de huidige situatie.

Welke conclusies trekken we hieruit voor de behandeling van patiënten met een BED? De conclusie naar aanleiding van deze gegevens moet zijn dat er in de behandeling van BED met obesitas aandacht is voor lichaamsbeleving. Lichaamsgerichte therapie lijkt een noodzaak naast de cognitieve therapie en voedingsmanagement. Daarnaast is het aan de behandelaar om rekening te houden met de in stand houdende factoren die bijvoorbeeld beweging kunnen belemmeren. BalanZ heeft aan de hand van deze conclusie besloten dat lichaamsgerichte therapie als vanzelfsprekend onderdeel van de therapie zal worden ingezet. Zo proberen we weer een stukje dichterbij te komen in de tocht naar ‘goede zorg’.