Als huisarts of verwijzer is het goed om te weten wat de verwijsprocedure is, wat er gedaan wordt op het gebied van onderzoek en ontwikkelig, hoe wij werken met behandelingen binnen de Basis GGZ en specialistische zorg en welke wachttijden er zijn voor cliënten.

Wanneer u een cliënt naar ons wilt doorverwijzen is dit mogelijk via Zorgdomein en via een verwijzing per post. Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen volgt er een screening waarbij er gekeken wordt of wij behandeling kunnen bieden. Vervolgens nodigen wij de cliënt uit voor een intakegesprek.

Vanaf 1 januari 2014 ga je voor de behandeling van psychische klachten naar de huisarts. Kan de huisarts of praktijkondersteuner (POH-GGZ) je onvoldoende behandelen?

BalanZ werkt, wanneer nodig, samen met andere specialismen van Mediant door middel van het inzetten van modules. Dit kan voorkomen wanneer er bij een cliënt sprake is van andere problematiek naast de eetstoornis.

Als poliklinisch behandelcentrum zijn wij ervan bewust dat er bij aanmelding hoge nood is voor een behandeling. Wij streven er dan ook naar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, door effectiviteit in de behandeling, zonder daarbij tijd en aandacht te verliezen voor de cliënt.