Veel gestelde vragen

Welke eetstoornissen zijn er?
Eetstoornissen worden in drie groepen geclassificeerd; Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Eetstoornis NAO (niet anderszins omschreven) waar binnen de Eetbuienstoornis of Binge Eating Disorder (BED) valt.

Wat houdt Anorexia Nervosa in?
Bij Anorexia Nervosa is sprake van ondergewicht en een extreme angst om dik te worden. Het lichaamsbeeld en de beleving van het lichaam zijn verstoord. Mogelijk is ook sprake van het uitblijven van de menstruatie.

Wat houdt Boulimia Nervosa in?
Bij Boulimia Nervosa is sprake van meerdere eetbuien per week. Dit gaat gepaard met een gevoel van controleverlies en compensatiegedrag zoals vasten, extreemveel bewegen, braken of laxeren. Uiterlijk en gewicht hebben een sterke invloed op het zelfbeeld.

Wat is Binge-eating disorder?
Bij Binge Eating Disorder (of Eeetbuienstoornis) is sprake van meerdere eetbuien per week zonder compensatiegedrag.

Wat is een gezond gewicht?
Een gezond gewicht bevindt zich binnen de marge van een BMI 18,5 - 25. De BMI wordt berekend door het gewicht (kg) te delen door de lengte (mtr) x lengte (mtr).

 bmi meter 390
BMI-meter NAE: http://www.eetstoornis.info/professionals/testjegewicht