Systeemgesprekken

Een eetstoornis heb je niet alleen. Partners, ouders en overige gezinsleden kunnen ook geraakt worden door de impact hiervan. Er kunnen soms (vaak onbedoeld) spanningen ontstaan door de eetstoornis.

We proberen tijdens een eerste gezinsgesprek of partnerrelatiegesprek (ook wel systeemtaxatie genoemd) een beeld te vormen van de thuissituatie van de cliënt. Hoe wordt er met elkaar omgegaan? Wat werkt er wel en wat werkt er niet rondom de eetproblematiek? En, wat is er voor nodig om gezamenlijk de strijd tegen de eetstoornis aan te gaan. Met de behandelaar wordt besproken wanneer dit gesprek zal plaatsvinden.