Binge Eating Disorder (eetbuistoornis)

Binge Eating Disorder (BED), ofwel, eetbuistoornis, lijkt in veel opzichten op Boulimia Nervosa: er vinden meerdere eetbuien per week plaats. Het verschil tussen iemand met Boulimia en iemand met BED is het feit dat iemand met Boulimia de eetbui naderhand compenseert. Iemand met BED doet dit niet, waardoor er een (ernstig) overgewicht kan ontstaan.

Eetbuien gebeuren vaak stiekem en er wordt sneller gegeten dan normaal. Je hebt het gevoel niet te kunnen stoppen.Na afloop kun je je schuldig voelen en walgen van jezelf. Een eetbui kan ontstaan doordat je jezelf misschien iets kleins te eten gunt, maar niet kunt stoppen, omdat er iets naars is gebeurd en dit probeert weg te stoppen door te eten. Of omdat je weken gelijnd hebt.

Er komt vaak veel schaamte kijken bij het hebben van een eetbuistoornis en overgewicht. Het kan moeilijk zijn erover te praten met anderen of situaties waarin je wordt geconfronteerd met je lichaam of gewicht ga je uit de weg. Overgewicht kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid, zoals en hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte), hart -en vaatziekten en trombose. Met een tijdige behandeling kan je de risico’s voorkomen of verkleinen.
(Bron: www.naeweb.nl)