Anorexia Nervosa

 Als je Anorexia Nervosa hebt, ben je bang om aan te komen en wil je het liefst afvallen. Zelfs wanneer je niet te zwaar bent. Vaak is er juist sprake van (ernstig) ondergewicht, al zie je dit zelf niet of ontken je dit. Er is vaak sprake van een verstoorde beleving van het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm en deze beleving heeft een zeer grote invloed op hoe je over jezelf oordeelt.

De wens om af te vallen kan gaan over controle hebben op iets, je ergens goed in voelen of vervelende ervaringen kunnen verdringen door je te storten op het bezig zijn met eten en afvallen.

Om controle te houden over je lichaamsgewicht probeer je zo gezond of zo weinig mogelijk te eten. Misschien compenseer je door te braken, laxeren of overmatig bewegen om zo snel mogelijk af te vallen en aankomen te voorkomen.

Er kunnen allerlei lichamelijke klachten ontstaan zoals het uitblijven van de menstruatie, het altijd koud hebben, haaruitval, je moe en slap voelen. Ook somberheid of relatieproblemen kunnen optreden. De lichamelijke toestand kan zelfs levensbedreigend zijn.

Vaak wordt de ernst van het lage lichaamsgewicht of een probleem met eten ontkent door de persoon zelf. Veel mensen met Anorexia Nervosa zijn bang voor verandering, bang om de eetstoornis op te geven, want deze geeft juist houvast. Toch is het belangrijk hulp te zoeken wanneer er eetproblemen spelen. Bij een tijdige behandeling kan driekwart van de mensen deels of geheel herstellen.
(Bron: www.naeweb.nl)