Wat is de weg?

Voor alle behandelvormen die BalanZ biedt is een verwijzing nodig van een behandelend arts, zoals je huisarts, of een interne verwijzing binnen Mediant.
De verwijzer stuurt een verwijsbrief naar het secretariaat van BalanZ. Na aanmelding volgt een screening door de programmamanager en doorgaans een eerste triagegesprek.

Hiervoor wordt je uitgenodigd. In het triagegesprek wordt bekeken of je de behandeling zult vervolgen in de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Als duidelijk is dat je de behandeling zult vervolgen in de Basis GGZ volgt er een gesprek met je hoofd behandelaar en start na het vaststellen van de behandeldoelen je behandeling.

De uitvoerend behandelaar kan iemand anders zijn dan je hoofd behandelaar. Als duidelijk is dat je de behandeling zult vervolgen in de Specialistische GGZ volgt er eerst een intake.

Intakeprocedure

De intakeprocedure bestaat uit drie onderdelen:
Allereerst vindt een intakegesprek met een psycholoog plaats, waarbij de klachten en achtergronden (anamnese) van iemand worden uitgevraagd en er uitleg wordt gegeven over het behandelaanbod van BalanZ. Er wordt tevens ingegaan op de aspecten van de eetstoornis. Op indicatie vindt er een somatische screening of een psychiatrisch onderzoek plaats. 

Na overleg in het team van BalanZ vindt een adviesgesprek plaats waarin overeenstemming over een passend behandelaanbod bij BalanZ, danwel advies voor behandeling elders, wordt nagestreefd.

ROM

Bij zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ word je gevraagd een aantal korte vragenlijsten op de computer in te vullen, waarbij gevraagd wordt naar psychische klachten, het welbevinden, omgang met gebeurtenissen (coping), de lichaamsbeleving en eigenwaarde. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van effectmeting voor de behandeling en staat bekend als de ROM (Routine Outcome Monitoring).