Hier vindt u alle informatie voor cliënten. Van aanmeldprocedure tot wachttijden voor intake en behandeling. Twijfelt u of u zelf een eetprobleem of eetstoornis heeft, dan kunt u een test doen onder het kopje "test jezelf".

Vanaf 1 januari 2014 ga je voor de behandeling van psychische klachten naar de huisarts. Kan de huisarts of praktijkondersteuner (POH-GGZ) je onvoldoende behandelen? Dan kan hij je doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de 1. Basis GGZ (tot 2013 de eerstelijns psychologische zorg), of naar de 2. Gespecialiseerde GGZ (tot 2013 de tweedelijns GGZ)

 

Lees meer...

Voor alle behandelvormen die BalanZ biedt is een verwijzing nodig van een behandelend arts, zoals je huisarts, of een interne verwijzing binnen Mediant.
De verwijzer stuurt een verwijsbrief naar het secretariaat van BalanZ. Na aanmelding volgt een screening door de programmamanager en doorgaans een eerste triagegesprek.

“Als geen ander weet ik hoe het is om te worstelen met een eetstoornis. Ik weet uit eigen ervaring dat het doodeng is om in behandeling te gaan, om tegen de eetstoornis in te gaan, terwijl dat juist hetgene is wat voor jou bekend en veilig terrein lijkt te zijn. Ik ken het gevoel van schaamte, de paniek, de wil om te herstellen en de angst die dat met zich meebrengt.

BalanZ is onderdeel van Mediant GGZ waar zowel Basis als Gespecialiseerde zorg wordt aangeboden. De behandeling wordt daarmee vergoed. Voor meer informatie over vergoedingen en bijvoorbeeld eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Benieuwd hoe anderen de behandeling bij BalanZ hebben ervaren?

Als poliklinisch behandelcentrum zijn wij ervan bewust dat er bij aanmelding hoge nood is voor een behandeling. Wij streven er dan ook naar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, door effectiviteit in de behandeling, zonder daarbij tijd en aandacht te verliezen voor de cliënt.

Twijfelt u of u zelf een eetprobleem of eetstoornis heeft, dan kunt u een test doen.