Groepsbehandeling


Tweedaagse deeltijdbehandeling Anorexia en Boulimia

We bieden een tweedaagse deeltijdbehandeling aan voor clienten met Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa. Cliënten met Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa die gebaat zijn bij een intensievere behandeling dan onze reguliere ambulante behandeling en die groepsgeschikt zijn komen in aanmerking voor deze behandeling. Deze groepsbehandeling is sterk gericht op het behoud en versterken van autonomie van de cliënt. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van een normaal, gezond eetpatroon en het stoppen met compensatiegedrag, waarbij tevens aandacht is voor de in stand houdende factoren zoals lage zelfwaardering, negatieve lichaamsbeleving, emotieregulatie-problemen, perfectionisme en faalangst.

Het programma omvat de volgende therapieblokken en elementen:

-       Vaststellen en bespreken van weekdoelen;

-       Voedingsmanagement aan de hand van het bespreken van een eetdagboek;

-       Psychotherapie waarin stil wordt gestaan bij de onderliggende dynamiek en emotieregulatie;

-       Psychomotore therapie gericht op lichaamsbeleving, contact met je lijf maken en gezond bewegen;

-       Gezamenlijke lunch.

Optioneel is farmacotherapie (individueel) en gezinstherapie. Daarnaast vinden reguliere individuele lichamelijke controles plaats.

In deze blokken wordt er gebruik gemaakt van verschillende therapeutische stromingen zoals cognitieve gedragstherapie, schema therapie, acceptance and commitment therapie en lichaamsgericht werken.

De groep bestaat uit maximaal negen deelnemers die in verschillende fasen van hun behandeling zijn, instroom gebeurt op indicatie van de hoofdbehandelaar. Voor iemand start zal er eerst een intake en gesprek met de hoofdbehandelaar plaatsvinden, waarin het behandelplan en de behandeldoelen worden doorgenomen. Behandeling duurt zes maanden met een mogelijke verlenging van drie maanden waarna een (groeps)nazorg traject zal plaatsvinden.  
 

Obesitasgroep

BalanZ biedt een eendaagse groepsbehandeling voor cliënten met Binge Eating Disorder. Cliënten hebben de basisstappen om eetbuien aan te pakken in een individueel traject al doorlopen of zijn hier zelf al mee aan de slag geweest.

Deze groepsbehandeling is sterk gericht op het behoud en versterken van autonomie van de cliënt. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van een normaal, gezond eetpatroon, waarbij tevens aandacht is voor de in stand houdende factoren zoals lage zelfwaardering, negatieve lichaamsbeleving, emotieregulatie-problemen, perfectionisme en faalangst.

Het programma omvat de volgende therapieblokken en elementen:

-       Psychotherapie waarin stil wordt gestaan bij de onderliggende dynamiek en emotieregulatie;

-       Psychomotore therapie gericht op lichaamsbeleving, contact met je lijf maken en gezond bewegen.

Optioneel is farmacotherapie (individueel) en gezinstherapie

In deze blokken wordt er gebruik gemaakt van verschillende therapeutische stromingen zoals cognitieve gedragstherapie, schema therapie, acceptance and commitment therapie en lichaamsgericht werken.

De groep bestaat uit maximaal negen deelnemers die in verschillende fasen van hun behandeling zijn, instroom gebeurt op indicatie van de hoofdbehandelaar. Voor iemand start zal er eerst een intake en gesprek met de hoofdbehandelaar plaatsvinden, waarin het behandelplan en de behandeldoelen worden doorgenomen. Behandeling duurt zes maanden met een mogelijke verlenging van drie maanden, op indicatie.


   


DISCLAIMER